We support MBA MSc BSc of University of London
18/08/2019
 
 Home > Ελληνικά > Νέα

Άδειες ΚΕΜΕ - Επιβεβαίωση Υπουργείου Παιδείας

Λόγω σοβαρού λάθους του Υπουργείου Παιδείας αναγκασθήκαμε να στείλουμε προς τα ΜΜΕ την εξής επιστολή που αφορά τις λίστες των ιδρυμάτων που πήραν ή δεν πήραν άδεια λειτουργίας και που ξεκαθαρίζει το τοπίο για το PAN College.

Κύριε Διευθυντά,

Δημοσιεύσατε πίνακα εκπαιδευτικών κέντρων που «κόπηκαν» κατά τον έλεγχο των ΚΕΜΕ διότι παρουσίαζαν διάφορες ελλείψεις. Μεταξύ αυτών συμπεριλάβατε και την PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ. Τούτο είναι ανακριβές διότι είχαμε αποστείλει επιστολή στο ΕΚΕΠΙΣ με την οποία γνωρίζαμε ότι δεν επιθυμούμε τη λήψη άδειας ΚΕΜΕ.
Πράγματι η  PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ εγγράφει σπουδαστές στο UNIVERSITY OF LONDON external system και στο MODERN UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES της Μόσχας χωρίς να αναμιγνύεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, την αξιολόγηση και την απονομή πτυχίων ώστε να υπάρχει αναγνώριση των διεθνούς κύρους τίτλων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ βάσει του Ν. 3328/05.
Η δική μας εκπαιδευτική εργασία στηρίζεται σε καινοτομικό σύστημα μεγιστοποίησης των ιδίων δυνατοτήτων των φοιτητών ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις υψηλές απαιτήσεις των σπουδών και των αδιάβλητων εξετάσεων, μέσω υλικών και εικονικών συνεδριών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
Επειδή η λανθασμένη αναφορά του ονόματός μας είναι βέβαιο ότι μας προκαλεί μέγιστη υλική και ηθική βλάβη παρακαλούμε για την άμεση αφαίρεσή του με την ως άνω αιτιολόγηση, βάσει και της επισυναπτόμενης αλληλογραφίας με το Υπουργείο.

Ειλικρινά,

Κ.ΔΟΥΚΑΣ

Επισημαίνουμε ότι ήδη η λίστα του Υπουργείου διορθώθηκε και περιλαμβάνει μόνον 9 φορείς που δεν αδειοδοτήθηκαν αντί των 10.

(Πατήστε τα βελάκια από κάτω για συνέχεια της αλληλογραφίας)Επιστολή προς Υπουργείο Παιδείας

 

Προς

Την Αξιότιμη κυρία Υπουργό Παιδείας ΔΒΜΘ

ΕΝΤΑΥΘΑ

 

 

                                                                                  Βάρκιζα, 2/8/2010

 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα πίνακας ΚΕΜΕ που έλαβαν άδεια λειτουργίας και, παραδόξως με την ίδια προβολή, έτερος πίνακας δέκα φορέων που ζήτησαν άδεια λειτουργίας αλλά δεν τους χορηγήθηκε λόγω διαφόρων ελλείψεων.

Με πολύ δυσάρεστη έκπληξη διαβάσαμε μεταξύ των δεύτερων και τη δική μας Εκπαιδευτική ΕΠΕ.

Η καταχώρησή αυτή είναι παντελώς ανακριβής και μας προξενεί μέγιστη ηθική και υλική βλάβη.

Είναι γνωστό στην αρμόδια Υπηρεσία σας ότι είχαμε λάβει άδεια Κολλεγίου, ίδρυσης (ΦΕΚ 1532 Β/27-7-2009) και λειτουργίας υπό όρους (ΦΕΚ 2139 Β / 1-10-2009).

Λόγω αλλαγής του επιχειρησιακού μας σχεδίου δεν υποβάλαμε τη συμπληρωματική αίτηση που μας ζητήθηκε από το ΕΚΕΠΙΣ και αντιθέτως, με την από 14/6/2010 δική μας προς το ΕΚΕΠΙΣ, δηλώσαμε ότι δεν επιθυμούμε τη λήψη άδειας ΚΕΜΕ.

Συνεπώς άδεια δεν εκδόθηκε όχι «κατόπιν ελέγχου», αλλά γιατί ζητήσαμε να μην εκδοθεί και ως εκ τούτου δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί η εταιρεία μας στην ανακοίνωσή σας.

Η ανακοίνωση αυτή και η αναφορά της εταιρίας μας δίνει την εντύπωση ότι «αποτύχαμε στις εξετάσεις», μειώνει την εικόνα μας, προκαλεί δυσμενείς εντυπώσεις και επιφέρει σε μας υλική και ηθική ζημία.

Ήδη το ΕΚΕΠΙΣ σας διαβεβαίωσε για την αλήθεια των ανωτέρω και η Διευθύντρια κα Παπαδάκη μας πληροφόρησε ότι έχετε αποσύρει από τον ιστότοπο του Υπουργείου ολόκληρο τον περί ου ο λόγος πίνακα. Επειδή όμως έχει κυκλοφορήσει σε όλους τους σχετικούς ιστότοπους και τα ΜΜΕ, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε με δελτίο τύπου, άλλως με επίσημο έγγραφό σας, ότι άδεια δεν εκδόθηκε διότι δεν τη ζητήσαμε και όχι διότι δεν κριθήκαμε κατάλληλοι γι’ αυτήν..

 

Με τιμή,

 

 

Κ. ΔΟΥΚΑΣ


Απάντηση Υπουργείου Παιδείας

          

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
       ΔΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗΣ
       ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ &                                 Μαρούσι, 2-8-2010
ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΚΠ. ΘΕΜΑΤΩΝ                                                   96238/ΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ    
ΤΜΗΜΑ Ε’ - ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                             
Α.   Παπανδρέου 37                                                              ΠΡΟΣ : 
151 80 Μαρούσι  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Πανδιδακτήριο ΕΠΕ
                                                                                                   Υπ’  όψιν κου Δούκα                                              
Πληροφορίες:                                                                        Οδός Μπουμπουλίνας
Τηλέφωνο: (210) 344 2480                                                 Θέση Μπαράκος
FAX: (210) 344 3394                                                              Κορωπί
e-mail: keme@ypepth.gr         


ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 29-7-2010 ηλεκτρονική επιστολή 

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι  με την από 14-6-2010 επιστολή σας,  αιτηθήκατε τη μη συμμετοχή σας στη διαδικασία για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης  σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α’),  λόγω αλλαγής του επιχειρησιακού σας σχεδίου.
Συνεπεία  τούτου, το «Πανδιδακτήριο Εκπαιδευτική ΕΠΕ» δεν αξιολογήθηκε για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

                                                                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                              ΑΘΗΝΑ ΠΛΕΣΣΑ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Πιέστε για την προηγούμενη σελίδα.  Αρχή της σελίδας.

 


powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες

Πιέστε για ΕλληνικάPress for EnglishPress for Russian